Pārlekt uz galveno saturu

Preklīniskais institūts

Institūts dibināts 2000. gadā apvienojot Anatomijas un Fizioloģijas katedras. Šāda reorganizācija tika veikta pirms VMF studiju programmu akreditācijas 2001. gada martā.
Kopš dibināšanas līdz 2014. gadam institūtu vadīja direktore profesore, Dr.habil.biol. Edīte Birģele.  

 

darbinieki

Preklīniskā institūta mācībspēki un darbinieki

Pirmā rinda no kreisās: Viesdocente Pārsla Apetjonoka, asociētā profesore Aija Ilgaža, profesore Edīte Birģele, profesore Ilze Matīse - Van Houtana

Otrā rinda no kreisās: Viesasistente Laura Otzule, vecākā laborante Biruta Rižesčenoka, vecākā laborante Anna Rubene, docente Līga Kovaļčuka, laborante Marina Vesmane, vecākā laborante Dangola Švāne, patoloģijas tehniķis Sandra Brande, viesasistente Astra Ārne

Trešā rinda no kreisās: asociētais profesors Ilmārs Dūrītis, asociētā profesore Dace Bērziņa, asociētais profesors Gunārs Pētersons, docente Dace Keidāne, vieslektore Inese Cera, viesdocente Lauma Mancēviča, profesors Arnis Mugurēvičs

Fotografēšanā nepiedalījās: vieslektors Oskars Keišs, docente Evija Liepiņa, vieslektore Inga Pigiņka-Vjačeslavova, vieslektore Jevgēnija Kondratjeva, viesasistents Artis Bečs, viesasistente Silva Grīnblate, vecākā laborante Olga Čeļukanova