Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Attēla autors: No LLU arhīva

Institūtā apgūstamie studiju kursi, to vadītāji un mācībspēki:

 • Mājdzīvnieku anatomija. VMF 1. un 2.kurss - A. Mugurēvičs (vad. no 2000.), L. Mancēviča (no 2010.),  A. Ārne (no 2012.), A. Feiberga (no 2017.), J. Saulīte (no 2017.), I. Cirīte (no 2018).
 • Citoloģija, histoloģija, embrioloģija. VMF 1. un 2.kurss - A. Plivča (vad. no 2016.), D. Bērziņa (no 2008.).
 • Topogrāfiskā anatomija. VMF 3.kurss.- A. Ārne (vad. no 2017.), L. Mancēviča (no 2017.), J. Saulīte (no 2018.).
 • Latīņu valoda. VMF 1.kurss - A. Mugurēvičs (vad. no 1993.).
 • Zooloģija. LF 1.kurss - G.Pētersons (no 1987.), O. Keišs (no 2006.), I.Cera (no 2012.).
 • Sugu un biotopu aizsardzība. LIF 3.kurss - G. Pētersons (no 1998.).
 • Biotopu kartēšana. LIF 3.kurss.- G. Pētersons (no 1998.).
 • Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija. VMF 1.kurss - G.Pētersons (vad. no 2015.), ekoloģija - O. Keišs (no 2015.), VMF 2.kurss etoloģija - A. Ārne (no 2016.)
 • Mājdzīvnieku fizioloģija. VMF 2.kurss. -  A. Ilgaža (no 2000., vad. no 2015.), S. Jonova (no 2016.), S. Grīnblate (no 2014.), G. Ozola (no 2016.).
 • Vispārīgā patoloģija. VMF 2. un 3.kurss - I. Pigiņka-Vjačeslavova (vad. no 2014.), D. Stankeviča (no 2015.), L. Gatiņa (no 2017.), L. Deņisova (no 2018.).
 • Speciālā patoloģija. VMF 3.kurss -  D. Bērziņa (no 2007.),  A. Derbakova (no 2012. - 2013.), D. Stankeviča (no 2015.).
 • Dzīvnieku pataloganatomiskās sekcijas. VMF 4.kurss - D. Bērziņa (no 2007.), I. Pigiņka-Vjačeslavova (no 2012.), D. Stankeviča (no 2015.), A. Derbakova (no 2015.), L. Gatiņa (no 2017), L. Deņisova (no 2018).
 • Tiesu veterinārmedicīna. VMF 6.kurss - D. Bērziņa (vad. no 2007.).
 • Dzīvnieku anatomija un fizioloģija. LF 2. un 3.kurss - S. Grīnblata (no 2014. - 2015.), G. Ozola (no 2016.).

Brīvās izvēles studiju kursi:

 • Sensoro sistēmu fizioloģija. VMF studentiem – A. Ilgaža ( no 2012.), L. Gatiņa (no 2017.)

Mācību prakses

Preklīniskā institūta mācībspēki vada 1. un 2.kursa studentiem mācību praksi:

 • Fizioloģija, etoloģija un labturība - vad. A. Ilgaža (no 2004.), G. Ozola, S. Jonova.
Pievienots 24/05/2017