Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Attēla autors: No LLU arhīva

Institūtā apgūstamie studiju kursi, to vadītāji un mācībspēki:

 • Mājdzīvnieku anatomija. VMF 1. un 2.kurss - L. Mancēviča (no 2010., vad. no 2019.),  A. Ārne (no 2012.), A. Feiberga (no 2017.), J. Saulīte (no 2017.), I. Cirīte (no 2018), E.Kaņka (no 2016.), V.Lapinskis (no 2019.).
 • Citoloģija, histoloģija, embrioloģija. VMF 1. un 2.kurss - A. Plivča (vad. no 2016.), D. Bērziņa (no 2008.).
 • Topogrāfiskā anatomija. VMF 3.kurss.- A. Ārne (vad. no 2017.), L. Mancēviča (no 2017.), J. Saulīte (no 2018.).
 • Latīņu valoda. VMF 1.kurss - I.Cirīte (vad. no 2019.).
 • Zooloģija. LF 1.kurss - G.Pētersons (vad. no 1987.), I.Cera (no 2012.), A.Plivča (no 2019.).
 • Sugu un biotopu aizsardzība. LIF 3.kurss - G. Pētersons (no 1998.).
 • Biotopu kartēšana. LIF 3.kurss.- G. Pētersons (no 1998.).
 • Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija. VMF 1.kurss - G.Pētersons (vad. no 2015.), ekoloģija - I.Cera (no 2019.), VMF 2.kurss etoloģija - A. Ārne (no 2016.), I.Cera (no 2018.).
 • Fizioloģija. VMF 2.kurss. -  A. Ilgaža (no 2000., vad. no 2015.), S. Jonova (no 2016.), S. Grīnblate (no 2014.), G. Ozola (no 2016.), E.Gaveika (no 2019.), L.Ezerniece (no 2019.).
 • Vispārīgā patoloģija. VMF 2. un 3.kurss - I. Pigiņka-Vjačeslavova (vad. no 2014.), L. Gatiņa (no 2017.), A.Cīrule (no 2018.), I.Bērziņa (no 2019).
 • Speciālā patoloģija. VMF 3.kurss -  D. Bērziņa (vad. no 2007.), D. Stankeviča (no 2015.), E.Kondrāts (no 2019.).
 • Dzīvnieku pataloganatomiskās sekcijas. VMF 4.kurss - I. Pigiņka-Vjačeslavova (no 2012.), D. Stankeviča (no 2015.), A. Derbakova (no 2015.), L. Gatiņa (no 2017), L. Deņisova (no 2018), L.Ezerniece (no 2019.).
 • Tiesu veterinārmedicīna. VMF 6.kurss - D. Bērziņa (vad. no 2007.).
 • Mājdzīvnieku fizioloģija. LF 1.kurss - A. Ilgaža (vad. no 2007.), G. Ozola (no 2016), S.Grīnblata (no 2014.).
 • Dzīvnieku anatomija un fizioloģija. LF 2. un 3.kurss - G. Ozola (vad. no 2016.), S. Grīnblata (no 2014.).

Brīvās izvēles studiju kursi:

 • Sensoro sistēmu fizioloģija. VMF studentiem – A. Ilgaža ( no 2012.), L. Gatiņa (no 2017.)

Mācību prakses

Preklīniskā institūta mācībspēki vada:

 • Fizioloģija, etoloģija un labturība - vad. A. Ilgaža (no 2004.), G. Ozola, S. Jonova, S.Grīnblata, L.Ezerniece, E.Gaveika.
 • Agronomijas prakse LF 2.kurss - G.Ozola (vad.), S.Grīnblata.
Pievienots 24/05/2017