Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Attēla autors: No LLU arhīva

Institūtā apgūstamie studiju kursi, to vadītāji un mācībspēki:

 • Mājdzīvnieku anatomija. VMF 1. un 2. kurss - A.Mugurēvičs (vad. no 2000.), P.Apetjonoka (no 1980.), I.Dūrītis (no 2000. 1.kurss, no 2003. - 2014. 1. un 2. kurss), R.Graudiņa (vad. no 2002. - 2009.), L.Kovaļčuka (no 2007.-2010. 1.kurss), L. Mancēviča (no 2010. 1. un 2. kurss), K. Kovaļenko (no 2011. - 2013. 1. un 2. kurss), E. Liepiņa (no 2011. 1. un 2. kurss), A. Ārne (no 2012. 1. un 2. kurss), L. Otzule (no 2012.-2013. 1. un 2. kurss).
 • Citoloģija, histoloģija, embrioloģija. VMF 1. un 2.kurss - J.Rimeicāns (vad. no 1996. - 2002.)., P.Apetjonoka (no 1993., (vad. no 2002.), D. Bērziņa (no 2008. - 2014.), A. Bečs (no 2013. - 2014.), J. Kondratjeva (no 2015.).
 • Topogrāfiskā anatomija. VMF 3.kurss.- A.Mugurēvičs (vad. no 2001.).
 • Latīņu valoda. VMF 1.kurss - A.Mugurēvičs (vad. no 1993.).
 • Zooloģija. LF 1.kurss - G.Pētersons (no 1987.), O.Keišs (no 2006.), G.Bagrade (no 2009. - 2012.), I.Cera (no 2012.).
 • Dzīvnieku bioloģija un ekoloģija. VMF 1. kurss - G.Pētersons (vad. no 2011.), O.Keišs (no 2011.).
 • Sugu un biotopu aizsardzība. LIF 3.kurss - G.Pētersons (no 1998.).
 • Biotopu kartēšana. LIF 3.kurss.- G.Pētersons (no 1998.).
 • Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija. VMF 1.kurss - G.Pētersons (vad. no 2015.), ekoloģija - O.Keišs (no 2015.), VMF 2.kurss etoloģija - Astra Ārne (no 2016.)
 • Mājdzīvnieku fizioloģija. VMF 2.kurss. E.Birģele (vad. no 1987. - 2015.), A.Ilgaža (no 2000., vad. no 2015.), L. Kovaļčuka (no 2011. - 2014.), L. Otzule (no 2013. - 2016.), Sintija Gorodko (no 2016.).
 • Vispārīgā patoloģija. VMF 2. un 3. kurss - G.Avdoško (vad. no 1992. - 2009.), I. Matīse-Van Houtana (vad. no 2009. – 2014.), I. Pigiņka- Vjačeslavova (vad. no 2014.), Artis Bečs (no 2013.-2015.), Dace Stankeviča (no 2015.).
 • Speciālā patoloģija. VMF 3. kurss -  Dace Bērziņa (no 2007.), N. Werner Keišs (no 2010. – 2012.), A. Derbakova (no 2012. - 2013.), A.Bečs (no 2013.-2015.), Dace Stankeviča (no 2015.).
 • Dzīvnieku pataloganatomiskās sekcijas. VMF 4. kurss - Ilze Matīse-Van Houtana (no 2009. - 2014.), Dace Bērziņa (no 2007.), I. Pigiņka-Vjačeslavova (no 2012.), Artis Bečs (no 2013.-2015.), Dace Stankeviča (no 2015.).
 • Tiesu veterinārmedicīna. VMF 6. kurss - Dace Bērziņa (vad. no 2007.).
 • Etoloģija. VMF 2.kurss - D.Keidāne (vad. 2004. - 2015.).
 • Dzīvnieku anatomija un fizioloģijaLF 2. un 3.kurss - D.Keidāne (vad.no 2003. - 2014.), Līga Kovaļčuka (no 2011. - 2014.), Laura Otzule (no 2013.), S. Grīnblata (no 2014. - 2015.), Gita Alksne (no 2016.).

 

Brīvās izvēles studiju kursi:

 • Sensoro sistēmu fizioloģija. VMF studentiem – A.Ilgaža, L.Kovaļčuka ( no 2012.) 
 • Latvijas mugurkaulnieku fauna. VMF studentiem – G.Pētersons ( no 2013. ), O.Keišs (no 2013.).

Mācību prakses

Preklīniskā institūta mācībspēki vada 1. un 2. kursa studentiem mācību praksi:

 • Fizioloģija, etoloģija un labturība - vad. A. Ilgaža (no 2004.), D. Keidāne (no. 2004. - 2014.)
Pievienots 24/05/2017