Pārlekt uz galveno saturu

Fakultāte

VMF

Kopš fakultātes dibināšanas 1948. gadā ir pagājuši jau 65 gadi, kas piepildīti ar notikumiem, gadu gaitā iesakņotām un koptām tradīcijām, zinātniskiem un tehniskiem sasniegumiem, nemitīgu cenšanos izglītot studentus un attīstīt, pilnveidot studiju un pētniecisko bāzi. 
Izaugsmi, kādu fakultāte piedzīvojusi šo gadu laikā, raksturo ne tikai studentu un absolventu skaits, bet arī pieaugošā fakultātes atpazīstamība pārtikas zinātnes un uzturzinātnes jomās Latvijā un ārpus tās.
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte ir sagatavojusi profesionālajam darbam un dzīvei vairāk kā 5300 pārtikas un viesmīlības nozaru speciālistus, kuri veiksmīgi darbojas pārtikas ražošanas uzņēmumos, valsts pārvaldes institūcijās, zinātniski pētnieciskajās un profesionālajās izglītības iestādēs, sekmīgi vada savu biznesu.
Savā darbībā fakultāte īstenojusi un turpinās īstenot tās galveno mērķi - nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi nepieciešamu akadēmiskās vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai pārtikas un viesmīlības nozarēs un pētījumu veikšanai pārtikas zinātnē un uzturzinātnē.
Ikviens, kurš ir piederīgs Pārtikas tehnoloģijas fakultātei, zina: "Bez mums jau nevar tik un tā!"
Studentiem, kuri tikai uzsāks studijas, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte piedāvā dinamiskas studijas modernās laboratorijās, aktīvu studentisko dzīvi un prakses un studiju iespējas ārzemēs uzņēmumos un partneraugstskolās.

Veterinārmedicīnas fakultāte ir vienīgā fakultāte Latvijā, kas piedāvā studijas, kuras beidzot iegūst kvalifikāciju veterinārārsts. Absolventiem ir iespējas dibināt privātu veterinārmedicīnas praksi, strādāt jau izveidotās dzīvnieku klīnikās, pārtikas un veterinārās pārvaldes un dienesta institūcijās. Pārtikas higiēnisti var strādāt LR Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošajos pārtikas ražošanas, pārtikas izplatīšanas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, laboratorisko izmeklējumu diagnostikā, kā arī veidot savu karjeru veterinārmedicīnas zinātnē. Fakultātes pārziņā ir trīs institūti un LLU Veterinārā klīnika.

Jelgavas karte

VMF komplekss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
1. stāvs Klīniskais institūts
2. stāvs Dekanāts; Pārtikas un vides higiēnas institūts
3. stāvs Preklīniskais institūts

B
Klīniskais institūts, LLU Veterinārmedicīnas atbalsta fonds
 
B1
Veterinārmedicīnas izglītības centrs; Aptieka

B2
Stacionārs

C
Mākslīgās apsēklošanas laboratorija; Vivārijs

D
NDC Zemgales reģionālā laboratorija

E
Anatomikums; Sekciju bloks

F
Pārtikas un vides higiēnas institūts

G
Mazo dzīvnieku izolators - viesnīca

H
9. dienesta viesnīca

I1, I2
Saimniecības ēkas

J
Bioloģisko atkritumu dedzinātava

PVD
Pārtikas un veterinārā dienesta Jelgavas pārvalde