Pārlekt uz galveno saturu

Meldras Ivbules promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, A300 auditorijā, K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā

Promocijas darba tēma: "Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus sastopamība cūkkopības industrijā"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.med.vet. Anda Valdovska.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi"  un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence”

Pievienots 10/06/2019
Portāla administrators