Pārlekt uz galveno saturu

Armanda Vekšina promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, A300 auditorijā, K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā

Promocijas darba tēma: "Suņu elkoņa locītavas un tās saliecējmuskuļu morfometriskās īpatnības datortomogrāfijas attēlā mediālā koronoīda izauguma slimības gadījumā"

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.med.vet., docents Oskars Kozinda.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi"  un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence”.

Pievienots 10/06/2019
Portāla administrators