Pārlekt uz galveno saturu

Gundegas Gulbes promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, A300 auditorijā, K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā

Promocijas darba tēma: "Mikroorganismu klātbūtne govs (Bos primigenius taurus) pienā bioloģiskajā lauksaimniecībā un dabīgu vielu ietekme uz govīm ar subklīnisko mastītu"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.med.vet., LLU profesore Anda Valdovska.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā – http://llufb.llu.lv/ sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence” – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi_en.html

Pievienots 31/07/2018
Portāla administrators