Pārlekt uz galveno saturu

Dekanāts

Dekāns                                                                         

Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis 

Tālrunis: 63028514, 63024662

E-pasts: ilmars.duritis@llu.lv

Telpa: A 203

 

Prodekāne

Dr.med.vet. Dace Bērziņa

Tālrunis: 63024663, 63024662

E-pasts: dace.berzina@llu.lv

Telpa: A 203

 

Galvenā speciāliste

Kitija Vintere

Tālrunis: 63024662

E-pasts: vmfdek@llu.lv

Telpa: A 203

 

Lietvede

Mg. paed. Elīna Skutele                                   

E-pasts: elina.skutele@llu.lv

Telpa: A 203

 

Lietvede

Bc.oec. Diāna Sauka                                   

E-pasts: diana.sauka@llu.lv

Telpa: VMF Informācijas centrs

 

Lietvede

Līga Kriķīte

E-pasts: liga.krikite@llu.lv

Telpa: VMF Informācijas centrs