Pārlekt uz galveno saturu

Q drudzis

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" sadarbībā ar LLU Veterinārmedicīnas fakultāti ir izstrādājis vadlīnijas zoonozes Q-drudža ierobežošanai. Vadlīnijas, kā arī oktobrī notikušā semināra materiāli ir pieejami BIOR mājas lapā:

https://bior.lv/lv/projekti/valsts-atbalsts-un-eiropas-savienibas-atbalsts/latvijas-zinatnes-padomes-fundamentalie-un-lietiskie-petijumi-lzp-flp

Ņemot vērā to, ka Latvijā Q-drudzis ir sastopams apmēram desmitajā daļā slaucamo govju saimniecību, bet cilvēkiem tiek reti konstatēts un līdz šim nav izraisījis lielus uzliesmojumus, kā būtiskākie pasākumi slimības ierobežošanai ir uzskatāmi sekojoši:

1. vispārēju biodrošības pasākumu ievērošana;

2. atsevišķu atnešanās vietu nodrošināšana grūsnajām govīm un to dezinficēšana pēc dzemdībām;

3. savlaicīga placentas un citu dzemdību materiālu aizvākšana un biodroša iznīcināšana;

4. individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana veterinārārstiem un dzīvnieku kopējiem, kas piedalās dzemdībās;

5. vienreizlietojamā virsapģērba un apavu lietošana veterinārārstiem, apsēklošanas speciālistiem un citiem darbiniekiem, kas pārvietojas no vienas saimniecības uz citu;

6. ierosinātāja noskaidrošana aborta gadījumos;

7. izmeklējumu uz Q-drudzi veikšana konkrētajam dzīvniekam pirms dzīvnieku tirdzniecības;

8. liellopu imunizācija, izmantojot C.burnetii PhI antigēnu saturošas vakcīnas.