Pārlekt uz galveno saturu

Noskaidroti veterinārmedicīnas studentu zinātnisko darbu laureāti konferencē "Students on Their Way to Science"

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU, iepriekš LLU) Veterinārmedicīnas fakultātē 21. aprīlī aizvadīta 18. starptautiskā zinātniskā konference "Studenti ceļā uz zinātni 2023 / Students on Their Way to Science 2023". Viena no sekcijām bija "Veterinārmedicīna", kurā ar prezentācijām piedalījās trīs viesi no Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes un seši studenti no LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes.

Studentu zinātnisko darbu prezentācijas vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Valda Sējāne (LVB pārstāve), Dr.med.vet. Gundaga Mičule (VMF studentu zinātnisko pētījumu stipendiju fonda dibinātāja) un pieci VMF mācībspēki: asociētā profesore Margarita Terentjeva, vieslektore Olga Ponomarjova, vieslektore Guna Ringa-Ošleja, vieslektore Lilija Geine-Romanova un asociētā profesore Laima Liepa.

2023. gada veterinārmedicīnas studentu zinātnisko darbu laureāti:

1. vieta - "Universitātes Vetfonds" balva darba "Ganglion cell assessment of the oesophagus in dogs with polyneuropathy" autoriem - Julia Heimann, Inga Pigiņka-Vjačeslavova, Maksims Zolovs.

2. vieta - LVB pirmā godalga darba "Effect of colostrum quality on calf health in the first month of life" autoriem - Lāsma Hermane, Laima Liepa,

3. vieta - LVB otrā godalga darba "Age determination in the grey seal halichoerus grypus using the transverse section of tooth" autoriem - Marija Ostrovska, Inga Pigiņka-Vjačeslavova, Lilija Geine-Romanova, Armands Vekšins, Maksims Zolovs, Gunita Deksne,

4. vieta - SIA "Universitātes Vetfonds" balva darba "Reproduction and productivity aspects related to twin parturitions in dairy cattle" autoriem - Sirina Kruse, Guna Ringa-Ošleja,

5. vieta - SIA "Universitātes Vetfonds" balva darba "Pathological changes in abdominal organs detected with ultrasound in dogs with hyperadrenocorticism" autoriem -  Renata Jarockaitė, Monika Laukutė,

6. vieta - LVB trešā godalga darba "Computed tomography and laboratory diagnostic findings in dogs with upper respiratory tract disease" autoriem - Agnese Aleksandra Vinņikova, Armands Vekšins,

7. vieta - IA "Universitātes Vetfonds" balva darba "Complementary food containing probiotics effect on food precessing and well-being of dogs" autoriem - Kristiāna Liene Penka, Aija Ilgaža.

Divas SIA "Universitātes Vetfonds" veicināšanas balvas:

Darba "Evaluation of changes in x-ray, blood samples and synovial fluid in dogs with cranial cruciate ligament disease induced osteoarthritis" autoriem - Donata Vizbickienė, Martinas Jankauskas, Dmitrijs Kvitka, Dalia Juodžentė),

Darba "Brain lobes volume measurements in dogs with idiopathic epilepsy and status epilepticus condition by use magnetic resonance imaging" autoriem - Martinas Jankauskas, Vaiva Jefimovaitė, Dalia Juodžentė, Vita Riškevičienė).

Īpaša pateicība Latvijas Veterinārārstu biedrībai par trīs galveno naudas balvu piešķiršanu labākajiem Latvijas veterinārmedicīnas studentu darbiem un SIA "Universitātes Vetfonds" par sešu dalībnieku apbalvošanu ar vērtīgām grāmatām par veterinārmedicīnu.

Tāpat atzinīgus vārdus fakultāte izsaka "Veterinārmedicīnas" sekcijas moderatorei un arī pievienoto attēlu autorei VMF 5. kursa studentei Baibai Jermolajevai par teicamu procesa vadīšanu un dokumentēšanu fotogrāfijās.

Paldies visiem par darbu, atbalsu un veltīto laiku SWS konferences "Veterinārmedicīnas" sekcijas sekmīgā norisē! 

Informācija: LBTU VMF studentu zinātniskā darba organizatore, asoc.prof., Dr.med.vet. Laima Liepa.

Pievienots 03/05/2023