Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Attēla autors: No LLU arhīva

Institūtā apgūstamie studiju kursi, to vadītāji un mācībspēki:

VMF pamatstudijas:

 • Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I. VMF 1. kurss – R. Medne
 • Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I; II; III. VMF 2. un 3. kurss – A. Valdovska, A. Zirnītis, D. Gāliņa
 • Imunoloģija. VMF 3. kurss – I. Lūsis
 • Dzīvnieku, vides higiēna II; III.  VMF 3. kurss – K. Jemeļjanova
 • Parazitoloģija un invāzijas slimības I. VMF 3. kurss – D. Keidāne
 • Parazitoloģija un invāzijas slimības II. VMF 4. kurss – A. Krūklīte, D. Keidāne
 • Epidemioloģija. VMF 4. kurss – I. Lūsis
 • Infekcijas slimības I; II. VMF 5. kurss – K. Kovaļenko, I. Lūsis
 • Pārtikas higiēna un inspekcija I; II. VMF 5. un 6. kurss – M. Terentjeva
 • Sīkdzīvnieku slimības I; II. VMF 5. kurss – R. Medne, A. Krūklīte, I. Birne
 • Veterinārā darba organizācija II; III. VMF 5. un 6. kurss – G. Mičule
 • Pārtikas infekcijas. VMF 6. kurss – M. Terentjeva
 • Pārtikas tirgzinības. VMF 6. kurss – A. Valdovska
 • Pārtikas toksikoloģija. VMF 6. kurss – A. Valdovska

 

Lauksaimniecības Fakultātes 5. kurss:

 • Veterinārijas pamati. LF 5. kurss – K. Kovaļenko, A. Krūklīte

 

Nepilna laika profesionālā maģistra studiju programma "Pārtikas higiēna":

 • Pārtikas toksikoloģija. Nepilna laika profesionālās maģistra studiju programmas "Pārtikas higiēna" 1. kurss – A. Valdovska
 • Pārtikas infekcijas. Nepilna laika profesionālās maģistra studiju programmas "Pārtikas higiēna" 1. kurss – A. Bērziņš
 • Pārtikas tirgzinības. Nepilna laika profesionālās maģistra studiju programmas "Pārtikas higiēna" 1. kurss – A. Valdovska
 • Pārtikas higiēna un inspekcija. Nepilna laika profesionālās maģistra studiju programmas "Pārtikas higiēna" 2. kurss – M. Terentjeva

 

Mācību prakses:

 • Klīniskā rotācija I; II. VMF 5. un 6. kurss – K. Kovaļenko, A. Valdovska, D. Keidāne, M. Terentjeva, A. Zirnītis, I. Lūsis, A. Krūklīte, R. Medne

 

Profesionālās prakses:

 • Pārtikas higiēna un inspekcija. VMF 6. kurss – M. Terentjeva

 

Pētniecības prakse:

 • Pārtikas nekaitīgums. Nepilna laika profesionālās maģistra studiju programmas "Pārtikas higiēna" 2. kurss – A. Valdovska
Pievienots 24/05/2017