Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas

Kundziņš

Ludviga Kundziņa stipendija

Ludvigs Kundziņš (1855-1940) Latvijas veterinārās morfologu un embriologu skolas izveidotājs, dzimis Sipeles pagasta Jelgavas apriņķa Kundziņu mājās. L.Kundziņš studējis Tērbatas Veterinārajā institūtā (TVI), kuru absolvējis 1881.gadā. Jau studiju laikā L.Kundziņš pievērsies zinātniskajam darbam, un 1882.gadā ieguvis veterinārmedicīnas zinātņu grādu. No 1893.gada līdz 1914.gadam L.Kundziņš ir Tērbatas Veterinārā institūta profesors un direktors (1905-1914), bet pēc atgriešanās Latvijā Latvijas Universitātes profesors (1920 -1938) un Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns (1922-1924).

L.Kundziņš veicis pētījumus par zīdītājdzīvnieku embrionālās attīstības jautājumiem. Bijis Latvijas Veterinārārstu biedrības un Latvijas bioloģijas biedrības Goda biedrs, apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (3.un 2.šķira), Tēvzemes balvu (1940), piešķirts Tartu Universitātes (1932) un Latvijas Universitātes (1924) Goda doktora veterinārmedicīnā un Goda doktora dabas zinātnē nosaukums.

Profesora L.Kundziņa iesāktais darbs un iecere izveidot anatomijas muzeju fakultātē ir īstenota - te eksponēti ne tikai mājdzīvnieku, bet arī Latvijas savvaļas dzīvnieku skeleti. To klāsts ik gadu tiek papildināts. Jaunu eksponātu sagatavošanā piedalās 1.un 2.kursa VMF studenti anatomijas docētāju vadībā.

Ludviga Kundziņa stipendija izveidota ar mērķi izteikt atzinību un finansiāli atbalstīt, piešķirot stipendiju, vienam VMF 3. kursa studentam ar augstāko vidējo atzīmi eksāmenā studiju kursā " Mājdzīvnieku anatomija " 1.kursa 2.semestrī, "Mājdzīvnieku anatomija " 2.kursa 1.semestrī un "Mājdzīvnieku fizioloģija" 2.kursa 2.semestrī.

Kandidātus izvirza VMF Preklīniskā institūta akadēmiskā personāla sēdē un apstiprina VMF Domes sēdē. 

Plašāka informācija stipendijas nolikumā.

Ludviga Kundziņa stipendiāti

2011./2012. studiju gadā 3. kursa studente Līga Ansonska

2010./2011. studiju gadā 3. kursa students Rihards Čerņevskis

2009./2010. studiju gadā 3. kursa studente Alma Plivča

Deatlizēta informācija par visām pieejamām stipendijām.