Pārlekt uz galveno saturu

Daugavpils novads atbalsta VMF studentus un aicina pieteikties stipendijai

No 24. jūlija līdz 15. augustam norisinās dokumentu iesniegšana Daugavpils novada pašvaldības stipendiju konkursam, kurā aicināti piedalīties LLU studiju programmu “Lauksaimniecības inženierzinātne”, “Pārtikas produktu tehnoloģija” un “Veterinārmedicīna” studenti, kas jau studiju laikā vienojušies ar kādu no Daugavpils novada uzņēmumiem par darba vietas ieguvi.

Daugavpils novada pašvaldība informē, ka 2017./2018. studiju gadā piešķirs stipendijas atsevišķu LLU studiju programmu studentiem, kuri ieguvuši darba vietu Daugavpils novadā vai vienojušies ar uzņēmēju par darba vietas ieguvi pēc universitātes absolvēšanas. Novada atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes:

  • Lauksaimniecības inženierzinātne – ar iegūstamo kvalifikāciju ”Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē” – 2 topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1.kursa studenti;
  • Pārtikas produktu tehnoloģija, ar iegūstamo kvalifikāciju ”Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris”– 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;
  • Veterinārmedicīna, ar iegūstamo kvalifikāciju “Veterinārārsts” – 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students.

Jau šobrīd novada pašvaldības atbalstu saņem veterinārmedicīnas students Andrejs Elksniņš, kurš pēc universitātes absolvēšanas nākamajā gadā strādās zemnieku saimniecībā “Meža ceļš”, un pārtikas tehnoloģijas studente Evita Raščevska, kura absolvēja LLU šajā vasarā un jau sākusi darba gaitas kā pārtikas tehnologs Daugavpils novadā. Pašvaldība viņai piešķīrusi dienesta dzīvokli darba vietas tuvumā.

Lai pieteiktos stipendijai, studējošajam pašvaldībā jāiesniedz:

  • Iesniegums stipendijas saņemšanai;
  • Izziņa no augstskolas par studiju faktu;
  • Vienošanās ar uzņēmēju;
  • Dokumenti, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu (ja attiecināms).

Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2017. gada 15. augustam jāiesniedz Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Ar “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību” var iepazīties Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv vai griežoties personīgi Daugavpils novada domē vai kādā no 19 pagastu pārvaldēm. 

Informācijai: Jāzeps Krukovskis, Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants, tālr. 65422284, mob. 26121362, e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv

Pievienots 27/07/2017