Pārlekt uz galveno saturu

Ilzes Rutkovskas promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, A300 auditorijā, K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā

Promocijas darba tēma: "Smoltifikācijas izpausmes audzētiem vienu gadu veciem taimiņiem (Salmo trutta L.)"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente Dr. med.vet. Ruta Medne.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē. 

Pievienots 12/02/2020
Portāla administrators