Pārlekt uz galveno saturu

Aijas Mālnieces promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, A300 auditorijā, K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā

Promocijas darba tēma: "Jauna veida austas kompozīta materiāla aortas protēzes biointegrācija suņa vēdera aortā"

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors emeritus, Dr. med. vet., Alberts Auzāns.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā – http://llufb.llu.lv/ sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence” – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi_en.html


LogoPromocijas darba izstrāde līdzfinansēta no Eiropas Savienības Sociālā Fonda projekta „Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos”, Vienošanās Nr. 2009/0198/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/148, (PVS ID 1372).

Pievienots 30/11/2018
Portāla administrators