Pārlekt uz galveno saturu

Ingas Eizenbergas promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, A300 auditorijā, K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā

Promocijas darba tēma: "Psihrotrofo patogēnu un higiēnas indikatormikroorganismu izplatība zivīs eitrofos ezeros un mazumtirdzniecībā Latvijā"

Promocijas darba zinātniskā vadītājs: Prof. Dr.med.vet. Ph.D. Aivars Bērziņš

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājaslapā, kā arī angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence”.

Pievienots 07/05/2018
Portāla administrators