Pārlekt uz galveno saturu

Absolventi

Zinātnes nozares - "Veterinārmedicīna" studējošie doktoranti          (16.09.2015.)

Doktoranta vārds, uzvārds

Zinātnes apakšnozare

Promocijas darba temats

Zinātniskais vadītājs

Ārne Astra

Fizioloģija

Bioterapeitisko līdzekļu ietekme uz govs gremošanas trakta morfometrisko un gļotādas mikroskopisko attīstību pirmajos postnatālās ontoģenēzes mēnešos

Aija Ilgaža, asociētā profesore Dr.med.vet.

Berģe Veronika

Parazitoloģija

Alaria spp. epizootiskā situācija meža cūkām Latvijā

Dace Keidāne, docente

Dr.med.vet.

Broka Kerija

Patoloģija

Histomorfoloģiskā struktūra, traumatiskās izmaiņas un postmortālo pārmaiņu attīstība dažādos audos savvaļas atgremotājiem Latvijā

Dace Bērziņa, asociētā profesore

Dr.med.vet.

Čerņavskis Rihards

Ķirurģija

Miorelaksācijas līdzekļa cis-atracurium ietekme uz kaķu hemodinamikas un iekšējā acs spiediena rādītājiem normotermiskā un hipotermiskā stāvoklī, inhalācijas anestēzijas laikā

Līga Kovaļčuka, docente

Dr.med.vet.

Derbakova Alīna

Parazitoloģija

Kriptosporīdiju epidemioloģija teļiem Latvijā

Dace Keidāne, docente

Dr.med.vet.

Gāliņa Daiga

Infekcijas slimības un mikrobioloģija

Rezistentā Escherichia coli izplatība cūkām un tā samazināšanas iespējas

Anda Valdovska, profesore Dr.med.vet.

Gasanhanovs Abubakars

Morfoloģija

Aitu gremošanas kanāla inervācija postnatālajā ontoģenēzē un tās loma kuņģa un zarnu imunoregulatorajos procesos

Arnis Mugurēvičs, profesors Dr.med.vet.

Grīnblate Silva

Fizioloģija

Hormonālo preparātu izmantošana dzimumcikla regulācijai un hiperadrenokorticisma ārstēšanai seskiem

Aija Ilgaža, asociētā profesore Dr.med.vet.

Gulbe Gundega

Pārtikas higiēna

Govs piena mikrobioloģiskais piesārņojums un mastītu profilakse bioloģiskajā lauksaimniecībā

Anda Valdovska, profesore Dr.med.vet.

Ivbule Meldra

Infekcijas slimības un mikrobioloģija

Meticilīn-rezistentā Staphylococcus aureus izplatība mājas cūku populācijā

Anda Valdovska, profesore Dr.med.vet.

Kokoreviča Linda

Morfoloģija

Suņu un kaķu mukokutāno audzēju prognostika atkarībā no ķirurģiskās rezekcijas robežām un adjuvantterapiju

Ilze Matīse-Van Houtana

profesore, Dr.med.vet.

Kondratjeva Jevgēnija

Fizioloģija

Kortikosteroīdu izraisītās pārmaiņas aknās un to reversijas iespējas suņiem

Edīte Birģele, profesore Dr.habil.biol.

Mālniece Aija

Infekcijas slimības un mikrobioloģija

Pulsētspējīgas aortas protēzes biointegrācija suņu vēdera aortā

Alberts Auzāns, asociētais profesors, Dr.med.vet.

Oborins Nikolajs

Ķirurģija

Pleca kaula (Os Humerus) gerontoloģiskais salīdzinājums

Agris Ilgažs, docents

Dr.med.vet.

Otzule Laura

Fizioloģija

Kazu kuņģa morfofunkcionālā attīstība postnatālajā ontoģenēzē atšķirīgos turēšanas un ēdināšanas apstākļos

Aija Ilgaža, asociētā profesore Dr.med.vet.

Plaksina Jekaterina

Ķirurģija

Autologas ar trombocītiem bagātinātas plazmas izmantošana locītavu patoloģiju ārstēšanā suņiem

Agris Ilgažs, docents

Dr.med.vet.

Ponomarjova Olga

Patoloģija

Audzēju marķieru un C reaktīvā proteīna diagnostiskā

Ilze Matīse-Van Houtana

profesore, Dr.med.vet.

Rutkovska Ilze

Parazitoloģija

Smoltifikācijas norise klīniski veseliem un ar Gydoractilus spp. invadētiem taimiņiem (Salmotrutta)

Ruta Medne, viesdocents Dr.med.vet.

Skangals Uģis

Ķirurģija

Morfofunkcionālās izmaiņas kaķiem mutes dobumā attīstoties periodontītam

Agris Ilgažs, docents

Dr.med.vet.

Stalte Dita

Iekšķīgās nelipīgās slimības

Traheobronhālā kolapsa ietekme uz sirds morfoloģisko un funkcionālo stāvokli suņiem

Ilmārs Dūrītis, asociētais profesors

Dr.med.vet.

Šteingolde Žanete

Infekcijas slimības un mikrobioloģija

Listeria monocytogenes un Listeria ivanovii ierosināto infekciju epidemioloģija govīm, aitām un kazām Baltijas valstīs

Aivars Bērziņš, asociētais profesors, Dr.med.vet.

Uškova Irina

Infekcijas slimības un mikrobioloģija

Gremošanas kanālā bakteriāla spektra izmaiņas mājas seskiem attīstoties periodontītam un izbarojot probiotiskos preparātus

Agris Ilgažs, docents

Dr.med.vet.

Vanaga Jana

Fizioloģija

Zirgu acs fizioloģisko rādītāju izmaiņu saistība ar dzīvnieku vecumu un diennaksts ritmu

Līga Kovaļčuka, docente

Dr.med.vet.

Vekšins Armands

Ķirurģija

Suņa musculus biceps brachii un musculus brachialis 3D morfometrija un šo muskuļu ietekme uz processus coronoideus medialis slimībām

Oskars Kozinda, docents

Dr.med.vet.

Viduža Māra

Iekšķīgās slimības

Probiotiku nozīme govju subklīniskās acidozes novēršanā

Laima Liepa, asociētā profesore Dr.med.vet.

 Zolnere Evita

 Iekšķīgās slimības

 Smiltsērkšķu blakusproduktu ekstraktu iedarbība uz teļu

 Laima Liepa, asociētā profesore Dr.med.vet.

Zute Inita

Infekcijas slimības un mikrobioloģija

Mikoplazmu izplatība dējējvistu ganāmpulkā

Anda Valdovska, profesore, Dr.med.vet.