Pārlekt uz galveno saturu

LLU turpinās ieguldīt miljonus veterinārmedicīnas studiju un zinātnes attīstībā

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai stiprinātu LLU Veterinārmedicīnas fakultātes pozīcijas starptautiskajā vidē, uzlabotu tās studiju vidi un paplašinātu pētniecības iespējas, turpmākajos gados LLU vadība plāno būtiskus ieguldījumus fakultātes studiju un zinātnes infrastruktūras attīstībā. Šādu rīcību paredz 2015. gadā izstrādātā LLU Attīstības stratēģija.

Veterinārmedicīna ir viena no strauji augošajām nozarēm Eiropā, ko ietekmē ne vien iedzīvotāju skaita pieaugums un ar to saistītā nepieciešamība pēc lielākiem pārtikas ražošanas apjomiem, bet arī veterinārmedicīnas speciālistu atbildības un kompetenču paplašināšanās.

"Veterinārārsts jau sen vairs nav tikai dzīvnieku ārsts. Viņš netieši ir visas sabiedrības ārsts, un viņa atbildība un kvalifikācija ietekmē ikvienu no mums. Kā liecina Eiropas veterinārārstu federācijas dati, Eiropā ir ap 243 000 veterinārārstu un nepieciešamība pēc kvalitatīvas izglītības šajā jomā ir ļoti augsta. Studijas veterinārmedicīnā piedāvā aptuveni 100 fakultātes Eiropā, kas liecina par nopietnu konkurenci veterinārmedicīnas izglītībā. Jau šobrīd mūs ir pamanījuši ārvalstu studenti, kuri veterinārmedicīnas studijas uzsākuši LLU, nevis kādā citā Eiropas universitātē, kas ir apliecinājums mūsu veterinārmedicīnas mācībspēku kvalifikācijai un starptautiskajai konkurētspējai. Līdz ar to redzam veterinārmedicīnu kā vienu no nozīmīgiem universitātes specializācijas virzieniem, kura attīstībā ir vērts veikt ieguldījumus,” skaidro LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Līdz šim LLU, piesaistot ES fondu līdzekļus, investējusi Veterinārmedicīnas fakultātes studiju un zinātnes infrastruktūrā 7 miljonus eiro. Ar Eiropas Reģionālā fonda atbalstu Jelgavā ir atvērta Baltijā modernākā Veterinārā klīnika, kurā fakultātes mācībspēki īsteno studentu prakses un nodrošina viņu profesionālo kompetenču attīstīšanu. Turklāt klīnika ir aprīkota ar aparatūru un tehnoloģijām, kas izmantojamas dažādu sugu dzīvnieku izmeklējumos un ārstēšanā, sniedzot iespēju sagatavot gan mazo dzīvnieku, gan lauksaimniecības un citu dzīvnieku ārstus.

"Tuvākajos gados vislielākie ieguldījumi plānoti fakultātes zinātniskajā infrastruktūrā, lai veterinārmedicīnas zinātnieki varētu plašāk attīstīt dzīvnieku gremošanas aparāta mortofunkcionālos pētījumus, jaunu diagnostikas, ārstniecības metožu, medikamentu, barības un barības piedevu izpēti un infekcijas un invāzijas slimību ierobežošanu un profilaksi. Apzināmies, ka izcili, praktizējoši veterinārārsti karjeras iespējas vairāk saskata praksē, tādēļ iepriekšējos gados esam izveidojuši jaunu zinātnisko aktivitāšu atalgojuma sistēmu, lai motivētu mācībspēkus pievērsties gan studiju, gan pētnieciskajam darbam, un mērķtiecīgi meklējam iespējas viņus nodrošināt ar visu pētniecībai nepieciešamo aparatūru,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Pētniecības iespēju paplašināšanai LLU Veterinārmedicīnas fakultātē ieguldīs 2,1 miljonu eiro, atbalstot Eksperimenta dzīvnieku centra izveidi un tam nepieciešamās aparatūras iegādi. Savukārt fakultātes studiju vides pilnveidē tiks ieguldīti 370 000 eiro. Kopumā tuvākajos gados veterinārmedicīnas zinātnes un studiju infrastruktūrā tiks ieguldīti 3,2 miljoni eiro.

"Plānojam arī vairāku ēku remontdarbus un labiekārtošanu, kas saistīti ar studentu sadzīves un mācībspēku un darbinieku darba vides apstākļu uzlabošanu. Iepriekš jau esam veikuši nozīmīgus remontdarbus 9. studentu viesnīcas modernizācijā, ko turpināsim un kas galvenokārt tiek izmantota veterinārmedicīnas studentu vajadzībām. Paralēli šoruden esam sākuši īstenot šajā ēkā arī energoefektivitātes projektu. Tāpat lielākas pārmaiņas sagaidāmas fakultātes galvenajā korpusā, kurš tuvāko gadu laikā būtiski mainīs savu vizuālo izskatu,” par sadzīves un darba vides uzlabojumiem fakultātē stāsta I. Pilvere.

Infrastruktūras ieguldījumi turpmākajos gados sagaidāmi arī citu LLU īstenoto studiju un zinātnes virzienu attīstībai. Kopumā universitāte plāno piesaistīt 20 miljonus eiro, lai kļūtu par vienu no spēcīgākajiem bioekonomikas studiju un zinātnes centriem Baltijas jūras reģionā.

LLU ir daudznozaru augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kura piedāvā iegūt izglītību biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Vēsturiski veidojusies kā lauksaimniecības universitāte, bet šodien sagatavo speciālistus plašam tautsaimniecības nozaru lokam.

Pievienots 06/09/2017